top of page
2. איסוף מסמכים
נאסוף מכם את המסמכים הנדרשים לקבלת אישור עקרוני מהבנק. המסמכים הראשוניים הם ת.ז של הלווים + הספח, אישורים על ההכנסה, דפי עו"ש של 3 חודשים ונסח הטאבו
4. בניית התמהיל

בניית תמהיל המשכנתא שיתאים לכם אישית על סמך כל הפרטים שמסרתם לנו.

בחירת המסלולים שיתאימו לדרישות שלכם ולאופי המשכנתא שאתם רוצים

בחינת היכולות שלכם מול האופציות הקיימות בשוק באותו הזמן

בסופו של תהליך נבנה את התמהיל שבו תשלמו כמה שפחות כל חודש, וכמה שפחות בסך הכל הכולל של המשכנתא.

1. פגישה עם הלקוח
פגישת היכרות אישית. בפגישה נדבר על הצרכים המשפחתיים היחודיים שלכם. נבין מה בדיוק אתם צריכים, נכיר אתכם קצת יותר לעומק מבחינת הפרופיל הפיננסי שלכם, התוכניות שלכם לעתיד ומה אתם מצפים מהתהליך. נבין כמה אתם יכולים/רוצים להחזיר כל חודש וניתן לכם  מידע על סוגי המשכנתאות והתמהילים.
3. קבלת אישור עקרוני מהבנק
נגיש לבנק (או לכמה בנקים) את המסמכים שאספנו על מנת שייתן לנו את האישור העקרוני למשכנתא.
האישור העקרוני זהו אישור מהבנק שאכן יסכים לתת לנו את סכום המשכנתא ע"פ הנתונים שסיפקנו לו.
5. הגשת התמהיל לבנק
הגשת התמהיל שהכנו,  לכמה בנקים על מנת לעשות "מכרז ריביות"/סקר שוק  ולבדוק מאיזה בנק נוכל לקבל ולקבל את ההצעה הטובה ביותר.

 

1.פגישה עם הלקוח

bottom of page