top of page
9415.jpg

יפעת ברט - המסלול החכם יעוץ משכנתאות

טיפים ומאמרים

דו"ח נתוני אשראי

עודכן: 14 באפר׳

מערכת נתוני אשראי הוקמה על ידי בנק ישראל ועלתה לאוויר ב-12.4.2019. המערכת מכילה מאגר נתונים שכולל את תמונת האשראי המורחבת לאדם. מאגר נתוני האשראי כולל את תמונת האשראי המורחבת לאדם ומרכזת את נתוניו ממרבית הגופים הפיננסים. המאגר כולל את היסטוריית האשראי של הלקוח בשלוש השנים האחרונות, אילו הלוואות הוא נטל, מסגרות האשראי שקיבל מהבנק וחברות כרטיסי האשראי, מה היסטוריית התשלומים שלו (מה שמעיד על מוסר התשלומים שלו), וכן האם יש נכסים שהוא שיעבד אל מול ההלוואות (בית, רכב, תיק ני"ע וכדומה). המאגר לא יכלול מידע על הכנסותיו של האדם או על נכסים שיש ברשותו (למעט אלה המשועבדים מול הלוואה מסוימת) החוק מגדיר ארבע מטרות להקמת מערכת נתוני אשראי: • הגברת התחרות בשוק האשראי הקמעונאי כל הנתונים הפיננסיים שהיו עד היום בידי הגופים הגדולים דוגמת הבנקים, יהיו נגישים עכשיו לכלל הגורמים הפיננסיים. • הרחבת הנגישות לאשראי. הגברת התחרות תאפשר למספר גדול יותר של גופים פיננסיים להציע הלוואות. • צמצום ההפליה במתן אשראי וצמצום הפערים הכלכליים. המאגר לא מזהה את האנשים ע"פ גיל מין או מוצא אלא אך ורק ע"פ נתוניהם הפיננסיים. • יצירת בסיס מידע לא מזוהה שישמש את בנק ישראל בנק ישראל יוכל לקבל את הנתונים הפיננסיים של כל אזרחי ישראל דבר שעשוי לעזור לו בקבלת החלטות טובות יותר כדי לאזן בין הצורך ליישם את החוק ולהשיג את מטרותיו לבין זכותו של הלקוח לפרטיות, החוק מעניק לכל לקוח שנכלל במערכת שלוש זכויות מרכזיות: 1. קבלת דוח שנתי בחינם – כל לקוח זכאי לקבל בכל שנה (בין 1 בינואר ל-31 בדצמבר) דוח ריכוז נתונים אחד בחינם. את הדוח ניתן להזמין באמצעות אתר האינטרנט של המערכת, באמצעות המענה הקולי הממוחשב או באמצעות נציג טלפוני. )דוחות נוספים ניתן לקבל בתשלום). 2. זכות להגבלת מסירה של נתוני אשראי – לקוח יכול להחליט את אילו גופים לשתף במידע שנאסף עליו 3. זכות להפסקת איסוף של נתוני אשראי – כל לקוח יכול לבקש שנתוני האשראי שמועברים לגביו ממקורות המידע לא יישמרו במערכת נתוני אשראי. בקשה זו תבוצע באופן מיידי למעט כאשר הלקוח נמצא בתקופת הגבלה.

חשוב לזכור! הפסקת איסוף נתוני אשראי של לקוח מוחקת את כל הנתונים שנשמרו במערכת עד למועד הפסקת האיסוף כולל מידע חיובי. בנוסף לנתונים, נמחקים גם כל הדוחות שהוזמנו מהמערכת בעבר ולא יתאפשר לבצע אחזור של דוחות אלה לאחר הפסקת איסוף נתונים. מחיקת המידע מהמערכת עלולה לפגוע ביכולת לקבל אשראי בתנאים מיטביים. אז אם אתם מוציאים את דוח נתוני האשראי שלכם עברו בקפידה על הנתונים שמופיעים בדו"ח.אם הדו"ח שלכם כולל נתונים חיוביים בלבד, תוכלו לקבל תנאי אשראי טובים במידה ותזדקקו לאשראי. בדו"ח נתונים שליליים? דעו כי בעת פנייתכם לגוף פיננסי לקבלת אשראי, התנאים שתקבלו ישקפו את אופן התנהלותכם בעבר. במידה ולא עמדתם בהתחייבויות או חשבונכם הוגבל, תתקשו בקבלת אשראי או שתקבלו אשראי בתנאים פחות טובים.
5 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentários


bottom of page