top of page
9415.jpg

יפעת ברט - המסלול החכם יעוץ משכנתאות

טיפים ומאמרים

דירת מגורים יחידה - מה זה אומר ואיך זה יכול לחסוך לנו מאות אלפי ש״ח?


מס שבח הוא מס שהמדינה גובה על ההשבחה או במילים אחרות על הרווח שעשינו מדירה שקנינו. אולם, מי שזו דירתו היחידה ובמידה שזו דירת מגורים, פטור ממס שבח.


אם כן, השאלה היא מהי ״דירת מגורים״ ומה זה אומר ״דירה יחידה״? הגדרות לדירת מגורים מזכה (לעניין מס שבח):

  • דירה שבנייתה הסתיימה והתקבל בגינה "טופס 4"

  • הדירה משמשת למגורים (לפחות ב 80% מהנכס ולפחות ב-4 השנים האחרונות)

  • דירה בבעלות או חכירה של יחיד (לא עסק או תאגיד)

  • משרד/מחסן/אולם וכדו' לא מוגדרים כדירה למגורים.


מקרים שבהם יכולה להיות דירה נוספת שלא תפגע בהגדרת ״דירה יחידה״ (לעניין מס שבח):

  • דירה נוספת חלופית שנרכשה ויש התחייבות למכור תוך 18 חודשים את הדירה הראשונה

  • דירה נוספת מושכרת למגורים בשכירות מוגנת לפני 01.01.1997

  • דירה נוספת שרק שליש ממנה היא בבעלות הרוכש (יכולות להיות גם 4 דירות כאלו..) או דירה בירושה שרק חצי ממנה בבעלות הרוכש.

  • דירה נוספת שהתקבלה בירושה ועונה על כל התנאים של פטור ממס שבח


לתשומת לב

הפטור מגיע לתא המשפחתי. אם יש דירה אחת ע"ש בן/ת זוג אחד ודירה נוספת ע"ש בן/ת הזוג השני, לאף אחד מהם זו לא תחשב ״דירה יחידה״. (אלא אם זו דירה מלפני הנישואין ויש הסכם ממון).


4 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page