top of page
9415.jpg

יפעת ברט - המסלול החכם יעוץ משכנתאות

טיפים ומאמרים

מדד המחירים לצרכן - איך הוא בנוי ?

הפעם בפינתי #יפעת_לשבת 

מדד לשבת :-)

בכל 15 לחודש מתפרסם מדד המחירים לצרכן.

מניחה שכולכם שמעתם עליו אבל מהו בדיוק המדד הזה ממה הוא מורכב ומי בדיוק קובע אותו.

בניגוד למה שנהוג לחשוב, המדד לא מודד את השינוי בכלל המחירים בשוק, אלא את השינוי במחירים של סל מוצרים מסוים , שמשקף תועלת כלכלית מסוימת לצרכן הישראלי הממוצע לאורך תקופה מסוימת.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מחליטה איזה משקל ניתן לכל קטגוריה של מוצרים.

לכל קטגוריה יש משקל שונה במדד, המבטא את האחוז מההוצאה החודשית של משפחה ממוצעת.

ככל שהמשקל גבוה יותר, כך ההשפעה על המדד תהיה גדולה יותר, ולהפך.

לאורך כל השנה דוגמים בלמ"ס כ־12 אלף משקי בית שעלו במדגם ואמורים לייצג את כל שכבות הציבור מכל הבחינות - פיזור גיאוגרפי, הבדלי מוצא, רמה סוציו־אקונומית וכל פרמטר אחר שאפשר לחשוב עליו.

על בסיס מסד הנתונים שנאסף בונים בלמ"ס את רכיבי המדד ואת המשקל השונה של כל אחד מהם. אם 18% מהוצאות האוכלוסיה הם על מזון, אזי משקל סעיף המזון במדד המחירים יהיה בדיוק 18%.

אחת לשנתיים הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה), מעדכנת את משקלות רכיבי המדד כדי להתאים אותם לדפוס הצריכה העדכני של הציבור הישראלי, כפי שהוא משתקף בסקר שערכה הלמ"ס במהלך השנתיים הקודמות.

החל ממדד ינואר 2023, השתנו משקלי הסעיפים השונים במדד המחירים לצרכן בהתאם לסקר הוצאות משקי הבית בשנים 2021-2022

אפשר לראות (בגרף שבתגובה הראשונה למטה) את השינויים שחלו במשקלי הסעיפים השונים משנת 2019 ועד 2023. בעיקר את העלייה העקבית במחירי הדיור והירידה העקבית במחירי התחבורה והתקשורת.

רוצים לבדוק איך השפיע/ישפיע מדד המחירים לצרכן על המשכנתא שלכם?

לבדוק האם אפשר לנטרל את השפעת המדד על המשכנתא שלכם ?

מוזמנים לפנות

יפעת ברט – המסלול החכם למשכנתאות 054-6936060

להרשמה לחדשות ועידכונים בנושאי נדל"ן


פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentarios


bottom of page