top of page
9415.jpg

יפעת ברט - המסלול החכם יעוץ משכנתאות

טיפים ומאמרים

עדכון מדדים 03/2021

מדד המחירים לצרכן עלה ב- 0.6%

מדד תשומות הבניה עלה ב- 0.5%

מדד מחירי הדיור עלה ב- 0.3%


דגשים החודש: ב-4 החודשים האחרונים מדד תשומות הבנייה עלה במצטבר ב-1.7% ! חריג במיוחד, ובמבט קדימה צפוי להמשיך ולעלות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

コメント


bottom of page