top of page
9415.jpg

יפעת ברט - המסלול החכם יעוץ משכנתאות

טיפים ומאמרים

תוכנית מחיר מטרה -התוכנית החדשה במקום מחיר למשתכן

מדובר בתוכנית שאמורה להחליף את מחיר למשתכן

לפי התכנית שאושרה, שיווק במסלול דיור במחיר מטרה, יתבצע בערים בכל רחבי הארץ שבתחומן המחיר למ"ר דירתי ממוצע הינו עד 20 אלף שקלים ללא מע"מ, וביישובים המוגדרים במדד כלכלי חברתי 4 ומטה, בהתאם לנתוני רשות המסים הנכונים ליום 31.12.2020. יישובים המוגדרים יישובי יוקרה בהם מחיר למטר הגבוה מ-20 אלף שקלים - לא יכנסו לתכנית.


על המחיר שיקבע ע"פ שמאות, יינתן שיעור ההנחה בגובה 20% ממחיר הדירה, ועד 300 אלף שקלים


מחיר מטרה אמורה לפעול עד 1.4.2026


הקבלנים שייגשו למכרז, יתחרו על המחיר הגבוה ביותר עבור הקרקע, ללא מחיר מינימום,

הזוכה בכל מתחם יהיה המציע שיציע את הסכום הגבוה ביותר עבור הקרקע. במקרה של מציעים בסכום זהה, יבוצע ביניהם תיחור.


מכרזי השיווק במסגרת מחיר מטרה, יהיו על כלל מכרזי הקרקע של המדינה ללא מכסה שנתית. היקף הדירות המיועדות לזכאים יעמוד על 60% מכלל הדירות באזורי ביקוש.

באזורי עדיפות לאומית וביישובי מיעוטים, שיעור הדירות המיועדות לזכאים יעמוד על עד 65%.


הקצאת יחידות דיור לבני המקום תהיה:

בכל הארץ 25%,

באזורי עדיפות לאומית ב' - 35%

באזורי עדיפות לאומית א' - 50%

ביישובי מיעוטים שהינם עד 30 אלף תושבים, תינתן הקצאה של 50% לבני מקום, ובסמכות הנהלת רמ"י לעלות אחוזים אלו עד 75%.

באזור חיפה והצפון אחוז בני המקום יעמוד עד 75% באופן קבוע.

ביישובים שהם מתחת ל-10 אלף תושבים יהיה ניתן לקבל אישור חריג להקצאה של עד 100% עבור בני המקום


הזכאים הם אזרחי ישראל שאין להם בעלות על דירה; רווקים, גרושים או אלמנים בני 35 ומעלה; נכים בני 21 ומעלה; זוגות נשואים או כאלה שעומדים להינשא תוך 3 חודשים מיום הגשת הבקשה למשרד הבינוי.


הורחבו תנאי קבלת הזכאות להשתתפות בתכנית עבור נכים כך שלדוגמא כל נכה מעל 75% נכות רפואית מגיל 21 יוכלו להנפיק תעודת זכאות.


פוסטים אחרונים

הצג הכול

コメント


bottom of page